Brukergrensesnittet

Åpent og forståelig for alle

IKT er et viktig verktøy for å inkludere studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning. Det forutsetter at teknologien i seg selv er universelt utformet etter gjeldende standarder. Men det handler også om god design og om innholdsproduksjon. Både de som eier et nettsted og de som skriver innhold til nettsidene spiller derfor viktige roller for å skape et universelt utformet og inkluderende digitalt læringsmiljø.

Sitat
Universell utforming innen IKT betyr at produkter og tjenester skal utvikles slik at alle mennesker i en gitt målgruppe skal kunne bruke teknologien på en hensiktsmessig måte.