Ressurser og nyheter

Universells arkiv

Dette er vår kunnskapsbank og nyhetstjenste. En samling av bøker, artikler, rapporter og lenkerk skal gi en ovesikt over aktuelt materiell for høyere utdanning. Vi presenterer dessuten aktuelle og relevante nyheter om universell utforming i høyere utdanning.

MODULEN VIL ÅPNES 2019