Hva er universell utforming?

Universell utforming er en politisk visjon og en bevisst strategi på mange samfunnsområder. Norge skal bli universlt utformet, og det gjelder også i høyere utdanning. Universell utforming er et virkemiddel for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle, og for å få til dette må vi utvikle kunnskap på mange nivå.

Høyere utdanning kan, må og skal bidra til dette!

Universell utforming av læringsmiljø
Et universelt utformet og inkluderende læringsmijø kan beskrives som et læringsmijø som aksepterer og verdsetter mangfoldet blant studentene, og som anerkjenner at studentene har lik rett, men ulike forutsetninger til å ta del i læreprosessen.