Last ned side (PDF) Legg til i mine artikler

Universell utforming av læringsmiljø

Et åpent og inkluderende læringsmiljø ved HiST 2015

Et inkluderende læringsmijø kan beskrives som et læringsmiljø som aksepterer og verdsetter mangfoldet blant studentene, og som anerkjenner at studentene har lik rett, men ulike forutsetninger til å ta del i læreprosessen.

Blant universiteter og høgskoler er det ingen som har innvendinger mot at det finnes studenter med nedsatt funksjonsevne som har behov for tilrettelegging i studiesituasjonen. Alle institusjonene har tilbud og tjenestser som skal møte enkeltstudentenes behov for kompensasjon i studiesituasjonen, og mest vanlig er tilrettelegging til avsluttende vurdering (eksamen).

Det er kanskje vanskeligere å skjønne at det er omgivelsene som kan være funksjonshemmende for den enkelte, og at du som faglærer, ansatt eller leder kan bidra til dette. Hvem kan ikke delta og hvor? Som faglærer kan du stille deg spørsmålet: Er det noen som ikke kan delta i min undervisning? Må studentene som spør om tilrettelegging få unntak eller andre ordninger? Kan jeg endre mitt studieopplegg?

Universell utforming av læringsmiljøet berører fire viktige felt:

  1. De fysiske omgivelsene
  2. Undervisnings- og læringsaktiviteter
  3. Digitale verktøy og IKT-støttet læring
  4. Studentenes støttesystemer

Hvert av disse behandles separat på dette nettstedet, og har fått egne faner med teori, eksempler, praktiske tips og læremateriell. Husk likevel:

Universell utforming ikke er løsningen på alt, men en grunnleggende strategi på veien mot et inkluderende læringsmiljø. Bruk begrepet på riktig måte, men glem ikke dem det faktisk gjelder aller mest.