Bygg og uteområder

Bygg og uteområder

"Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet /.../"

Byggteknisk forskrift, § 12-1.

Man tenker ofte først på fysisk tilgjengelighet når man snakker om universell utforming. For å nå målet om at høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle er det er forutsetning at bygninger og uteområder er utformet på en slik måte at alle kan bruke dem. Det må tas hensyn til bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede studenter i planlegging og utformingen av det fysiske miljø. Dette slås fast både av antidiskrimineringslovgivningen og av universitets- og høgskoleloven. 

Universell utforming av bygninger og uteområder er et stort og komplisert fagområde. Det er utviklet mange veiledere om hvordan man kan gjøre bygninger og uteområder tilgjengelige for alle. Flere læresteder har også utviklet egne sjekklister for fysisk tilgjengelighet og universell utforming. Her tar vi for oss noen generelle tips.