Lover og regler

Lover og regler

Flere lover og forskrifter tar for seg begrepet universell utforming, og enkelte av disse har stor betydning for høyere utdanning. Her er et knippe av de viktigste.