Undervisning og læring

Undervisning og læring

”Universell utforming i studiesammenheng betyr at vi har tenkt gjennom mange spesielle lærebehov og tilrettelagt for dem så godt som mulig ved semesterstart"

Emnebeskrivelse, Teologisk fakultet UiO


Sitatet fra emnebeskrivelsen ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo beskriver godt hva universell utforming av studier og undervisning er. Universell utforming og/eller individuell tilrettelegging skal kompensere for redusert funksjonsevne som innvirker på en students evne til læring i undervisningsøyeblikket. Studier og undervisning bør legges opp slik at de ikke stenger ute, eller skaper unødige hindringer for studenter som er kvalifisert for opptak ved lærestedet. Universell utforming av studier og undervisning handler likevel ikke om å ”senke” de akademiske krav, men om å rydde bort praktiske og pedagogiske hindringer som gjør studiehverdagen unødig slitsom, både for studenter med og uten nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming av studier og undervisning...
  • tar hensyn til potensielle behov i en læringssituasjon
  • reduserer behovet for spesiell tilrettelegging
  • innebærer planlegging av mottak, gjennomføring av studiet og vurdering
  • forutsetter bruk av universelt utformet IKT