Last ned side (PDF) Legg til i mine artikler

Prinsipper for universell utforming

Fra design- og arkitekturfaget ble det satt ned 7 prinsipper for universell utforming. Disse brukes fremdeles i dag som en rettesnor for bygninger, produkter og uteområder. Innenfor pedagogikken har man kommet frem til ni prinsipper for undervisning.

7 prinsipper for universell utforming

The Center for Universal Design har utviklet sju prinsipper for universell utforming som man kan man benytte når man evaluerer bygninger, produkter og tjenester. Disse prinsippene kan også benyttes når man vurderer og evaluerer produkter og tjenester:

 1. Like muligheter for bruk
  Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter

 2. Fleksibel i bruk
  Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter

 3. Enkel og intuitiv bruk
  Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå

 4. Forståelig informasjon
  Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter

 5. Toleranse for feil
  Utformingen skal minimere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger

 6. Lav fysisk anstrengelse
  Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær

 7. Størrelse og plass for tilgang og bruk
  Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet.

En mer grunnleggende gjennomgang av de 7 prinsippene kan lastes som pdf-dokument fra denne siden (høyre kolonne)

9 prinsipper for universell utforming av undervisning